Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι καινούργιο γεννήθηκε το 1993 ή τα σχέδια άρχισαν πολύ νωρίτερα; Ήταν σχέδια του Χίτλερ, Γκέμπελς, και Μουσολίνι !!!!!


 "Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι επτά ευρωπαϊκών κρατών. Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (υπογραφή 7.2.1992), γνωστότερης ως Συνθήκης του Μάαστριχτ, βασιζόμενης στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα,Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας). Από τότε νέες διευρύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρατών μελών της και μεταγενέστερες τροποποιητικές συνθήκες έχουν επεκτείνει τις αρμοδιότητές της. Θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η ΕΕ αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Με τη θέση σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 της Συνθήκης τηςΛισαβόνας (υπογραφή 13.12.2007), η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε την ΕυρωπαϊκήΚοινότητα (πρώην ΕΟΚ) διαδεχόμενη αυτήν".

Αυτά αναφέρει η ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ στο αντίστοιχο λήμμα, είναι όμως μόνο έτσι;

Διαβάζοντας το άρθρο "Ευρωπαϊκή Ένωση....Η μεγάλη παγίδα, βλέπουμε ότι όλα άρχισαν παλαιότερα. Ήταν ένα "δημοκρατικό όνειρο" των Ευρωπαίων καπιταλιστών που ανέθεσαν την υλοποίησή του στα χέρια "άξιων ηγετών" που στήριξαν οικονομικά και μέσω αυτών προσπάθησαν να μας το φορέσουν. Τέτοιοι "άξιοι ηγέτες" ήταν και οι Χίτλερ, Γκέμπελς και Μουσολίνι, διαβάστε παρακάτω το άρθρο του Μιχάλη Ρέλλου. Τώρα και ενώ η καπιταλιστική κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων, σπρώχνει την ΕΕ προς την διάλυση ο Μπαρόζο προτείνει την ομοσπονδοποίηση, να πάψει και τυπικά η ισχύς των Εθνικών κοινοβουλίων και νόμων μεταφέροντας την εξουσία στα χέρια κάθε Μπαρόζο.


Από την http://ec.europa.eu διαβάζουμε την ομιλία του Μπαρόζο :Προς μία ομοσπονδία εθνικών κρατών - 12/09/2012

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2012, ο πρόεδρος Μπαρόζο πρότεινε να προχωρήσει η ΕΕ προς μία ομοσπονδία εθνικών κρατών. Ανήγγειλε επίσης για το φθινόπωρο ένα σχέδιο στρατηγικής όσον αφορά την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2012, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο τόνισε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μια νέα κατεύθυνση και ένα νέο τρόπο σκέψης για την Ευρώπη.

Διατύπωσε προτάσεις για μια περισσότερο ενωμένη Ευρώπη που θα μπορέσει να ξεπεράσει την κρίση και να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον. "Η παγκοσμιοποίηση απαιτεί μια περισσότερο ενωμένη Ευρώπη. Για περισσότερη ένωση απαιτείται περισσότερη ολοκλήρωση. Για περισσότερη ολοκλήρωση απαιτείται περισσότερη δημοκρατία," τόνισε. Παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια' αποφασιστική συμφωνία για την Ευρώπη' που "απαιτεί την ολοκλήρωση μιας βαθιάς και γνήσιας οικονομικής ένωσης, η οποία θα βασίζεται σε μια πολιτική ένωση."

Παρουσίασε επίσης την πρόταση της Επιτροπής για την κοινήεποπτεία των τραπεζών της ευρωζώνης που θα αποτελέσει ένα ενδιάμεσο βήμα προς τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης. Πρότεινε να αυξηθεί η εποπτεία όλων των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο την πρόληψη της χρεοκοπίας των τραπεζών και την προστασία των καταθετών.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος Μπαρόζο ανέφερε επίσης τα εξής:


πρότεινε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου


περιέγραψε τα στάδια προς μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση και ζήτησε να διεξαχθεί ευρεία συζήτηση ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014


αναφέρθηκε στην πρόταση της Επιτροπής για έναν ενισχυμένο κανονισμό λειτουργίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και πρότεινε να παρουσιάσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τον δικό τους υποψήφιο για το αξίωμα του επόμενου προέδρου της Επιτροπής.


Και το άρθρο του Μιχάλη Ρέλλου:

Ευρωπαική ενωση..Η μεγάλη παγίδα

 

ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.


ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ, ΤΟΥ ΓΚΕΜΠΕΛΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε έντιμους συγγραφείς, όπως ο John Laughland και ο Rodney Atkinson, που ερεύνησαν συστηματικά και ανακάλυψαν την κρυμμένη Ιστορία της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης. Με έκπληξη κάθε πολίτης κάθε δημοκρατικής χώρας της Ευρώπης ανακαλύπτει ότι η "Eυρωπαϊκή Κοινότητα", η "Ευρωπαϊκή Ένωση", η "Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία", η "Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία", η "τελωνειακή ένωση", η "Ευρώπη των περιοχών", η "οικονομική και νομισματική ένωση", δεν αποτελούν συλλήψεις δημοκρατών πολιτικών μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, αλλά έργο ολόκληρου του ναζιστικού καθεστώτος της χιτλερικής Γερμανίας και των συνεργατών των ναζί !!!

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι προωθούν σήμερα την ευρωπαϊκή ενοποίηση και ομοσπονδοποίηση, έχουν φασιστικές αντιλήψεις, ούτε ότι έχουν επίγνωση των πραγματικών φασιστικών ιδεολογικών καταβολών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Όμως την εποχή της ναζιστικής λαίλαπας οι φιλελεύθεροι και δημοκράτες Ευρωπαίοι υπερασπίζονταν την αρχή της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Ενώ οι ναζί προπαγάνδιζαν υπέρ της ενωμένης Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Υπενθυμίζουμε ότι η ομοσπονδοποίηση είναι η πιθανότερη εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά το 2004, καθώς την υποστηρίζουν οι ισχυρότεροι πολιτικοί σχηματισμοί !!!

Πιστεύοντας στην Ευρώπη των δημοκρατικών εθνών, όπου εφαρμόζεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, παραθέτουμε - αποτυπωμένες σε ντοκουμέντα - απόψεις των ναζιστών και των συμμάχων τους, από τις οποίες μπορούν να γεννηθούν πολλές σκέψεις για την σύγχρονες εξελίξεις στην Ευρώπη. Τα συμπεράσματα ας είναι του κάθε αναγνώστη.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑΖΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

* Οι Ευρωπαϊκοί λαοί αντιπροσωπεύουν μια οικογένεια σ' αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι πολύ ευφυές να φανταστούμε ότι σε ένα τόσο κατακερματισμένο σπίτι όπως αυτό της Ευρώπης, μια κοινότητα λαών μπορεί να διατηρεί επί μακρόν διαφορετικά νομικά συστήματα και αντιλήψεις δικαίου.

Αδόλφος Χίτλερ, 1936, ομιλία στο Reichstag.
* Στις 22/6/1940 ο Γκαίρινγκ διέταξε την εκπόνηση ενός σχεδίου για μια «μεγάλης κλίμακος οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης» ή για την «Κεντρική Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα». Στις 9/7/1940 υπεβλήθη στην Καγκελαρία του ράιχ. Ανέφερε: 1) Την καθιέρωση της σταθερής ισοτιμίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών ανάμεσα στα νομίσματα των διαφόρων κρατών και στο γερμανικό μάρκο του ράιχ. 2) Την κατάργηση των τελωνειακών φραγμών στην Ευρώπη και την καθιέρωση μιας αδασμολόγητης περιοχής αγοράς. 3) Την ενασχόληση με εμπορικές διαπραγματεύσεις και σχέσεις με άλλες χώρες. 4) Την προστασία της γεωργίας.

Αμέσως μετά συνετάγη από τον Οικονομολόγο Carl Clodius και τον πρεσβευτή Ritter σχέδιο για μια «μελλοντική ηπειρωτική οικονομία», για την οποία προτάθηκαν ως πιθανότητες η τελωνειακή ένωση, η τελωνειακή και νομισματική ένωση, ή η οικονομική ένωση…
* Η καταστροφή του μπολσεβικικού κινδύνου και της πλουτοκρατικής εκμεταλλεύσεως θα δημιουργήσει την δυνατότητα για μια ειρηνική, αρμονική και χρήσιμη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής ηπείρου στον πολιτικό τομέα, όπως στον οικονομικό και τον πολιτιστικό.

8/1940, κοινό ανακοινωθέν Χίτλερ και Μουσολίνι.
* Η νέα Ευρώπη της αλληλεγγύης και της συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς της…θα βρει ταχέως αυξανόμενη ευημερία όταν τα εθνικά οικονομικά σύνορα παραμερισθούν.

Arthur Seuss-Inquart, Επίτροπος της κατεχόμενης Ολλανδίας, 26-7-1940.
* Είμαι πεπεισμένος ότι σε πενήντα χρόνια ο κόσμος δεν θα σκέπτεται πλέον με όρους χωρών.

Joseph Goebbels, "Das Europa der Zukunft", 11-9-1940
* Είστε ήδη μέλη ενός μεγάλου ράιχ που προετοιμάζεται να επανοργανώσει την Ευρώπη, γκρεμίζοντας τα σύνορα που ακόμη χωρίζουν τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Joseph Goebbels, Η Ευρώπη του μέλλοντος.
* Ήδη από το 1940 ο ναζί οικονομολόγος Walther Funk μιλούσε για την «Κεντρική Ευρωπαϊκή Ένωση», την «Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή» και περιέγραφε την οικονομική και νομισματική ένωση.

* Οι εθνικές εντάσεις και μικροπρεπείς ζήλιες θα χάσουν το νόημά τους σε μια Ευρώπη ελευθέρως οργανωμένη σε μια ομοσπονδιακή βάση. Η παγκόσμια πολιτική εξέλιξη συνίσταται αναπόφευκτα στον σχηματισμό μεγαλύτερων πολιτικών και οικονομικών σφαιρών.

Carl Megerle, 27-9-1941, ναζί αξιωματούχος, «Θετικά θέματα για τον τύπο και την προπαγάνδα».
* Η διαίρεση της Ευρώπης σε μικρές εθνικές οικονομίες και συστήματα επικοινωνίας είναι εκτός χρόνου. Όχι πια διαβατήρια και βίζες. Η ενοποίηση της Ευρώπης αποδεικνύεται ως μια αναπόφευκτη εξέλιξη σε συνδυασμό με τους σιδερένιους νόμους της Ιστορίας.

Carl Megerle.
* Μια ευρωπαϊκή ένωση δεν θα μπορούσε να υπόκειται στις ποικιλίες της εσωτερικής πολιτικής που χαρακτηρίζουν τα φιλελεύθερα καθεστώτα.

10/1941, Alberto de Stefani, πρώτος Υπουργός Οικονομικών της φασιστικής Ιταλίας.
* «Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι μια περιοχική ιδέα…Ο ζωτικός χώρος των κοινοτήτων γίνεται όλο και περισσότερο αχανής και έτσι οι ευρωπαϊκοί λαοί βρίσκουν τους εαυτούς των υποχρεωμένους να συστήσουν μαζί μια ευρύτερη κοινότητα. Και επομένως το πρώτο βήμα στο εξής είναι η δημιουργία της Ευρώπης.»

Colin Ross, ναζιστής ιδεολόγος, διάλεξη «Η έλευση μιας νέας Ευρώπης μέσα στο πλαίσιο της νέας τάξης πραγμάτων», 10/1941
* Η διαμόρφωση οικονομικών περιοχών ακολουθεί ένα φυσικό νόμο της αναπτύξεως…Τα κοινά συμφέροντα πρέπει να προηγούνται από τα ξεχωριστά. Πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα να υποτάσσεις τα δικά σου συμφέροντα σε ορισμένες περιπτώσεις σε αυτά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βιβλίο του 1942, «Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα» από τον Walther Funk, Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, εγκληματία πολέμου, τον ακαδημαϊκό Heinrich Hunke και τον ναζί αξιωματούχο Gustav Koening.
* Για τους άνδρες του άξονος, το σύμπαν είναι πολύ μεγάλο και το έθνος πολύ μικρό. Ο κόσμος πρέπει να διαιρεθεί σε ζωτικές περιοχές.

Francis Delaisi, Οικονομολόγος της Γαλλίας του Βισύ, 1942, στο βιβλίο του Ευρωπαϊκή Επανάσταση.
* Πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που δεν χύνει το αίμα της σε εσωτερικές διαμάχες, αλλά που συγκροτεί μια συμπαγή ενότητα. Έτσι θα γίνει πλουσιότερη, ισχυρότερη, και πιο πολιτισμένη, και θα αναλάβει την παλιά της θέση στον κόσμο.

Vidkun Quisling, 25-11-1942, Η Νορβηγία και η Γερμανική επιχείρηση στην Ευρώπη.
* Η Ευρώπη έχει γίνει πολύ μικρή για εχθρικές και αυτάρκεις εθνικές κυριαρχίες.

Cecile von Renthe-Fink, αξιωματούχος του Γερμανικού ΥπΕξ, 8/1943, Σχόλιο στην ίδρυση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.
* Η αταξία των μικρών εθνών πρέπει να εξουδετερωθεί. Η προσπάθεια της Γερμανίας αποσκοπεί στην δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης.

Αδόλφος Χίτλερ, 1943.
* Το πρόβλημα της ιεραρχίας των κρατών δεν θα παρουσιάζεται πλέον τουλάχιστον στην συνήθη του μορφή, μόλις θα έχουμε κόψει την κεφαλή του δράκου, δηλαδή την έννοια της κρατικής κυριαρχίας. Περαιτέρω, αυτό δεν χρειάζεται να γίνει αμέσως, αλλά μπορεί να επιτευχθεί εμμέσως, π.χ. δημιουργώντας διακρατικά ευρωπαϊκά σώματα να διαχειρισθούν κάποια κοινά συμφέροντα (συναλλαγματικές ισοτιμίες, επικοινωνίες, εξωτερικό εμπόριο, αργότερα την άμυνα και τις αποικίες…)

Camilo Pellizi, εκδότης του «φασιστικός πολιτισμός», 1943
* Υποστήριξε την περιοχική πολιτική ενότητα από το Γιβραλτάρ ως τα Ουράλια και από το Βόρειο Ακρωτήρι ως την Κύπρο.

Wener Daitz, διάσημος ναζί οικονομολόγος, 1944
*Ίσως αυτές οι αποκαλύψεις να μας κάνουν όλους πολύ σοφότερους και να κοιτάξουμε πέρα από τις συμπτώσεις. Η παλιά «νέα τάξη πραγμάτων» και η σημερινή φαίνεται να έχουν πολλά κοινά σημεία. Έχει αλλάξει η μέθοδος. Παραμένει το ερωτηματικό αν έχει αλλάξει και η ουσία…


Του Μιχάλη Ρέλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΑΜ Χανίων | ΕΠΑΜ Σφακίων | ΕΠΑΜ Αποκόρωνα | ΕΠΑΜ Κισσάμου | ΕΠΑΜ Σελίνου |

Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν γι’αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν.Τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ’ το τραπέζι. Κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Ζητάνε θυσίες. Οι χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους. Για τις μεγάλες εποχές που θα’ ρθουν. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο. Λεν πως είναι τέχνη να κυβερνάς το λαό. Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού.

Bertolt Brecht